ZWROTY ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru tylko w przypadku produktów które nie są wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika oraz jeżeli towar jest wolny od wad i nie był używany.

2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku zestawów łóżek, które są wykonywane na indywidualne zamówienie (zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

W przypadku wysyłki kurierem:

WAŻNE!

Kurier nie ma obowiązku wnoszenia mebli ale jeśli ma czas to może pomóc. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia. Bardzo prosimy o przygotowanie się do odbioru mebli na ustaloną godzinę, a tym samym zapewnienie osób do wnoszenia mebli.

Jeżeli z uwagi na uszkodzenie opakowania dostarczonej paczki pojawią się wątpliwości co do jej stanu – prosimy o odpakowanie przesyłki przy kurierze i sprawdzenie stanu towaru bądź spisania protokołu szkody. W protokole należy opisać widoczne uszkodzenia opakowania zewnętrznego, ewentualnie produktów. Odebranie przesyłki bez spisania protokołu szkody jest przez firmę kurierską traktowane jako potwierdzenie braków uszkodzeń w opakowaniu przesyłki, skutkuje to odrzuceniem wszelkich roszczeń reklamacyjnych w stosunku do firmy kurierskiej oraz zniszczenia nie będą objęte gwarancją.

Kopia protokołu szkody jest podstawą do dochodzenia odszkodowania w procesie reklamacyjnym.

Prosimy o wykonanie zdjęć aparatem lub telefonem na każdym etapie sprawdzania paczki np.

  • Paczka przed otwarciem: widoczne oznaczenia / etykiety ostrzegawcze, np. naklejka ostrożnie, widoczne uszkodzenia paczki, taśma firmowa lub w przypadku jej braku inna taśma / rodzaj opakowania
  • Paczka po otwarciu: widoczne uszkodzenia produktów

Przy spisywaniu protokołu szkody prosimy o szczególną uwagę na zapisy w protokole

Należy poinformować nas o zdarzeniu, a po otrzymaniu potwierdzenia o uszkodzeniu paczki, na życzenie klienta wyślemy nowy towar lub zwrócimy wpłaconą należność.

Niniejsza gwarancja obejmuje wadliwe materiały, konstrukcję i wykonanie wszystkich mebli AMG Furniture Limited.

Jeśli nawet w mało prawdopodobnym przypadku masz problemy ze swoimi meblami i nadal jest on objęty okresem gwarancji, naprawimy lub wymienimy Twój przedmiot.